'Wees jezelf' in het nieuwe Lelie magazine

'Wees jezelf' in het nieuwe Lelie magazine

'Wees jezelf' in het nieuwe Lelie magazine

‘Mijn identiteit ligt niet in de functie die ik vervul, maar in wie ik ben’, dat zegt Hendrik Jan van den Berg – bestuurder bij Lelie zorggroep – in het nieuwste Lelie magazine, dat deze week verschijnt. Dit twaalfde Lelie magazine heeft het thema ‘Wees jezelf’ mee gekregen  en staat vol met verhalen van cliënten en medewerkers die vertellen over wie ze zijn en wat hen beweegt.
Bestuurder Hendrik Jan van den Berg is in dit Lelie magazine openhartig en eerlijk over zichzelf en zijn functie bij Lelie zorggroep. Zorgondersteuner Erica Boon vertelt hoe zij kinderen helpt die extra begeleiding nodig hebben op school. Daarnaast vertellen een fysiotherapeute, een hulp bij huishouden en een eerst verantwoordelijk verzorgende over de band die ze hebben met onze cliënten. En een van onze hulpverleners geeft antwoord op de vraag: ‘Wees jezelf: hoe dan?’ Ook is er aandacht voor de stichting ‘Vrienden van Lelie zorggroep’, staan er twee vrijwilligers in het zonnetje en vinden de lezers een woordzoeker op pagina 8 (waarmee prijzen te winnen zijn!).
De ‘bus vol waardering’ ontbreekt niet in dit Lelie magazine. Op pagina 12 en 13 is goed te zien hoe onze zorgcollega’s in heel Nederland met de ‘bus vol waardering’ worden gewaardeerd voor alles wat ze doen en voor wie ze zijn.

Het twaalfde Lelie magazine is het laatste magazine in de huidige vorm. In 2020 zal Lelie zorggroep twee verschillende magazines gaan uitbrengen, die nog meer aan zullen sluiten bij de verschillende divisies die onderdeel zijn van Lelie zorggroep.

Gratis
Het Lelie magazine is het tijdschrift van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn. Het is gedrukt in een oplage van 15.000 exemplaren en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers, medewerkers, relaties en iedereen die geïnteresseerd is in zorg en hulpverlening. Dit twaalfde Lelie magazine wordt vanaf half december verstuurd of persoonlijk uitgereikt.
Het is gratis aan te vragen of digitaal te lezen via leliezorggroep.nl/magazine.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij